Cử nhân Quản trị kinh doanh tại Đại học Silliman

Chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh tại Đại học Silliman nhằm mục đích đưa đến cho sinh viên triết lý kinh doanh và việc nuôi dưỡng theo quan điểm của Kito giáo. 

Silliman là ngôi nhà với hơn 9,000 sinh viên trong đó có 300 sinh viên đến từ 36 quốc gia trên thế giới như Châu Á, châu Mĩ, châu Phi. Tại Silliman, có 60% đến từ Negros Oriental và 40% là từ Visayas, Mindanao và các khu vực Luzon của Philippines.

Chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh tại Đại học Silliman nhằm mục đích đưa đến cho sinh viên triết lý kinh doanh và việc nuôi dưỡng theo quan điểm của Kito giáo. Tất cả sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức về trách nhiệm của người lãnh đạo trong kinh tế nông nghiệp, thương mại, công nghiệp và kinh tế nhà nước. Giảng viên tại Silliman sẽ hướng dẫn sinh viên về cách quản lý nhân sự, tài chính, sản xuất và tiếp thị.

Lễ trao bằng tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh tại Đại học Silliman

Thời gian học: 4 năm

Danh sách môn học:

STT

Môn học Số tín chỉ
Năm 1
Kỳ 1 BC 11 (Basic Comm 1) 3
Bus Sec 11 (Fund of Coll Type 1) 3
Math 11 (College Algebra) 3
Bus Math 11/12 (Math of Invest) 3
Fil 13 (Sining ng Pakikipag talastasan) 3
Rel 11 (Old Testament Message) 3
Spch 11 (Basic Spch Comm) 3
PE 11 (Basic Phy Ed) 2
NSTP 1 3
Kỳ 2 BC 12 (Basic Comm 11) 3
Entrep 12 (Intro to Entrep) 3
Acctg 12 (Fund of Acctg 1) 6
Mgt 11/12 (Fund of W) 3
Fil 24 (Panitikang Pilipino) 3
Rel 22 (New Test Message) 3
PE 12 (Basic Phy Ed) 2
NSTP 2 3
Năm 2
Kỳ 1 BC 25 (Res Wrtg in the Discipline) 3
Bus Math 21 (Bus Stat) 3
CISB 1 (Intro to Computers) 3
Mgt 23 (Prin of Mktg) 3
Entrep 21 (Bus Opportunities 1) 3
Acctg 21 E (Management Acctg) 3
Socio 11 (Intro to Socio) 3
Psych 11 SGen Psych) 3
PE 21 (Basic Phy Ed) 2
Kỳ 2 Bus Math 22 (Quan Tech): 3
Econ 22E (Micro w/ LR) 3
CISB 2 (Business Application) 3
Entree 22 (Bus Opportunities 11) 3
Acctg 26 (Simplfd Cost Acctg) 3
Bio 25R (Gen Bio, non-lab)  3
Hist 31 (Phil Hist w/ Phil Govt)   3
Rel 61 (Christian Ethics)   3
PE 22 (Basic Phy Ed) 2
Năm 3
Kỳ 1 Entrep 31 (Entrep Production and Operation Mgt)   3
Entrep 33 (Human Res Mgt)   3
Entrep 35 (Business Research)   3
Entrep 37 (Business Plan 1)   3
Econ 51 (Macroeconomics)   3
FA 51 (Art, Man & Society)   3
Philo 31 (Intro to Logic)   3
Chem 21 (Chem & Its Applic) orPhys 11 (Basic Concpt of Phys) orPhys 25 (Earth Science   3
Kỳ 2 Entrep 34 (Human Behavior in Organization)   3
Entrep 36 (Business Ethics)   3
Entrep 38 (Business Plan II)   3
Fin 54 (Fin Mgt I – Short Term Finance)   3
Bus Law 52 (Integrated Law 1)   3
Litt 21 (Litt of the Phils)   3
Entrep Elective 1   3
Free Elective (Foreign Language)   3
Năm 4
Kỳ 1 Entrep 41 (Business Policy & Strategy)   3
Tax 71 (Business Taxation)   3
Bus Law 73 (Integrated Law 11)   3
Pract IE (Business Plan Implementation 1) 5
Pol Sci 51 (Phil Na’l Gov’t wl New Constitution 1) 3
Hist 41 (Rizals Life & Works) 3
                 Entrep Elective 11 3
Kỳ 2 Tax 72 (Income Tax & Tax Consciousness)   3
Bus Law 74 (Integrated Law 11)   3
Pract IIE (Business Plan Implementation 11   3
Entrep 80 (Seminar in Entrep w/ LSM/ISM)   3
Socio 63 (Current issues & Contemt Nat’l Dev’t)   3
Entrep Elective 111  3
Entrep Elective IV

  3

Học phí: 29,661.41 peso (đã bao gồm phụ phí)

(1 peso = 0,02 USD)

Đặt câu hỏi cho tác giả