Dễ dàng ghi nhớ cách sử dụng in, on, at

Trong quá trình học Tiếng Anh, giới từ luôn là một trong những chuyên đề “khó nhằn” nhất của các bạn học sinh, sinh viên. Giới từ thì nhiều loại, mỗi loại dùng trong nhiều trường hợp, mỗi trường hợp lại có vài ngoại lệ. Đặc biệt, ba giới từ chỉ thời gian, vị trí “in”, “on”, “at” thường khiến người học cảm thấy dễ nhầm lẫn, khó nhớ.

Tưởng tượng cách sử dụng “in”,”on”, “at” như một tam giác ngược, hoặc chiếc phễu. Chiếc phễu này lọc dần các cụm từ chỉ thời gian, địa điểm với quy tắc giảm dần mức độ chung chung, tăng dần mức độ cụ thể.

quy-tac-ion-on-at

 

Giới từ IN: Phần đỉnh của phễu – chỉ những thứ lớn nhất, chung chung nhất. Chiếc phễu lọc dần các cụm từ chỉ thời gian, địa điểm giúp bạn sử dụng chính xác các trạng từ “in”, “on”, “at”.

  • Với thời gian, “in” dùng trước những từ chỉ thời gian khái quát nhất như “century” (thế kỷ) cho đến “week” (tuần). Ví dụ: in the 20th century, in the 1980’s, in March, in the third week of April, in the future. “In” dùng thời gian từ chung nhất cho đến week (tuần). (Ngoại lệ: in được sử dụng kết hợp với buổi: in the morning, in the evening, in the afternoon)
  • Về địa điểm, “in” dùng cho những địa điểm lớn như country (quốc gia), cho đến village, neighborhoods (làng, vùng). Ví dụ: in the United States, in Miami, in my neighborhood. Về địa điểm “in” được dùng từ chung nhất cho đến thị trấn , làng xóm

Giới từ On: Phần giữa của phễu, tương ứng với địa điểm cụ thể hơn, thời gian chi tiết hơn so với “in”.

  • Về thời gian, “on” dùng cho ngày cụ thể, hoặc một dịp nào đó. Ví dụ: on my birthday, on Saturday, on the weekend (United States), on June 8th… Như vậy, “on” dùng cho mốc thời gian nhỏ hơn week cho đến ngày, dịp. (Ngoại lệ: on my lunch break).
  • Về địa điểm, “on” dùng cho một vùng tương đối dài, rộng như đường phố, bãi biển… Ví dụ: on Broadway Street, on the beach, on my street .

Giới từ At: Phần chóp phễu, tương ứng với thời gian địa điểm cụ thể nhất, giành cho giới từ “at”.

  • Về thời gian, “at” dùng cho mốc thời gian cụ thể, thời điểm, khoảnh khắc. Ví dụ: at 9:00 PM, at lunch, at dinner, at the start of the party, at sunrise, at the start of the movie, at the moment. (Ngoại lệ: at night).
  • Về địa điểm, “at” dùng cho địa chỉ, địa điểm cụ thể. Ví dụ: at 345 broadway street, at the store, at my house.

Trong quá trình học Tiếng Anh, có nhiều phương pháp để học và nhớ các quy tắc tiếng anh. Với hình tam giác này, các bạn học sinh, sinh viên đã có thể thuộc nằm lòng 3 giới từ cơ bản IN, ON, AT chỉ trong 5 phút. Bằng cách này, Tiếng Anh sẽ không còn xa lạ với các bạn nữa phải không? Học được các quy tắc giới từ, chúng ta đã bước thêm được một bước dài trong quá trình chinh phục đỉnh núi Tiếng Anh đó. Vinahure chúc các bạn chinh phục thành công với phương pháp học tập thông minh này nhé!

Đặt câu hỏi cho tác giả