Các bạn có ai biết lịch nộp hồ sơ trên…

Các bạn có ai biết lịch nộp hồ sơ trên đại sứ quán full đến khi nào ạ, nghe bên cty du học bảo đến đầu tháng 10, em em làm hso đổi offer mấy lần rồi mà vẫn chưa có lịch nộp. e rầu quá

Related Posts

Next Post

Discussion about this fb_group_post