Cần người đi chơi chung :). Mình sẽ đến Barcelona…

Cần người đi chơi chung :). Mình sẽ đến Barcelona từ 1/5, bạn nào du lịch cùng thời điểm cho mình ké đi chung với nha. Free chỗ ở nếu bạn nào cần, mình ở ks phòng triple 3 giường mà có 1 mình.

Related Posts

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *