Chào cả nhà! Hiện tại mình có thừa 20 kg…

Chào cả nhà! Hiện tại mình có thừa 20 kg hành lý từ Hà Nội qua Barce. Ai có nhu gửi đồ pm mình nhé! Phí 10€/1 kg! Ngày chốt: trước 2000 ngày 30/4!

Related Posts

Next Post

Comments 6

  1. Minh Phương Trần

  2. Được nhé! 🙂

  3. Thuy Chu says:

    Kimberly Tiara Nguyễn t quen chị này Kim ơi 🙂

  4. C Quỳnh cho em sdt ở Việt Nam để ng nhà e liên lạc gửi đồ vs c ơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *