Các bạn có ai biết lịch nộp hồ sơ trên…

Các bạn có ai biết lịch nộp hồ sơ trên đại sứ quán full đến khi nào ạ, nghe bên cty du học bảo đến đầu tháng 10, em em làm hso đổi offer mấy lần rồi mà vẫn chưa có lịch nộp. e rầu quá

5 câu hỏi từ bạn đọc

Đặt câu hỏi cho tác giả