Chào cả nhà, ai kết bạn nc vs e chút…

Chào cả nhà, ai kết bạn nc vs e chút đii nè ???

Đặt câu hỏi cho tác giả