Chào cả nhà Em đang dư ít euro, ai cần…

Chào cả nhà
Em đang dư ít euro, ai cần mua euro thì liên hệ em nhé.

Đặt câu hỏi cho tác giả