cho em hỏi có bác nào khá về tiếng tbn…

cho em hỏi có bác nào khá về tiếng tbn giúp em với !

2 câu hỏi từ bạn đọc

Đặt câu hỏi cho tác giả