E cần gửi 1kg từ hà nội sang bercelona trong…

E cần gửi 1kg từ hà nội sang bercelona trong 3-4 ngày nữa ai dư kg k ạ??
e càm ơn ạ

Đặt câu hỏi cho tác giả