Không chứng minh được tài chính thì còn chút cơ…

Không chứng minh được tài chính thì còn chút cơ hội nào không các bạn 😞 đã ai đi đc trong tình cảnh đó chưa ạ ib e với

5 câu hỏi từ bạn đọc

Đặt câu hỏi cho tác giả