m.n cho em hỏi. điều kiện để đc sang TBN…

m.n cho em hỏi. điều kiện để đc sang TBN học ạ. và em nên học ở vùng nào, trường nào tốt nhất và cơ hội việc làm ntn nữa ạ. Em cảm ơn!

5 câu hỏi từ bạn đọc

Đặt câu hỏi cho tác giả