Mình cần gửi nhờ 1 cái váy từ HN đến…

Mình cần gửi nhờ 1 cái váy từ HN đến Barcelona, bạn nào qua BCN tháng 9 này cho mình gửi nhờ với ah, mình xin gửi công và phí đầy đủ. cảm ơn !

1 câu hỏi từ bạn đọc

Đặt câu hỏi cho tác giả