Mọi người ơi cho e hỏi ở Barce thì học…

Mọi người ơi cho e hỏi ở Barce thì học trường gì đc ạ?

4 câu hỏi từ bạn đọc

Đặt câu hỏi cho tác giả