Hệ thống kiểm tra anh ngữ quốc tế IELTS tại trường SME

Có hơn 3.000 tổ chức và chương trình tại Hoa Kỳ chấp nhận điểm IELTS như bằng chứng về kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh. IELTS đã được phát triển với sự tham vấn chặt chẽ của cơ quan di trú từ Úc, Canada, New Zealand, Anh và nhiều nước khác.

SME tự hào là địa điểm thi được Hội đồng anh phê duyệt năm 2011. Học sinh tại SME có thể tham gia kỳ thi IELTS ngay trong trường.

he-thong-kiem-tra-anh-ngu-quoc-te-ielts-tai-truong-sme

IELTS có sẵn trong hai định dạng kiểm tra : Học thuật hoặc Tổng quát. Tất cả các học viên sẽ làm bài có cùng dạng Nghe và Nói nhưng khác nhau về Đọc và Viết.

 • Chương trình Học thuật General Module: Focuses on basic survival skills in broad social and workplace contexts. People migrating to Australia, Canada and New Zealand must take the General Training test.
 • Dạng Tổng quát: Tập trung vào các kỹ năng sống cơ bản trong bối cảnh xã hội và nơi làm việc rộng rãi. Người di cư đến Australia, Canada và New Zealand phải thi dạng Tổng quát.
Nghe Đọc Viết Nói
4 mục (40 câu)30 phút 3 mục (40 câu)60 phút 2 bài (150 và 250 từ)30 phút 11 đến 14 phút30 phút

NGHE

Trong kiểm tra Nghe, các giọng người bản xứ được sử dụng và mỗi phần chỉ được nghe một lần Có 10 phút hoàn thành các đáp án sau khi kết thúc bài nghe

 • Thời gian: Khoảng 30 phút
 • Câu hỏi: Có 40 câu hỏi
 • Các loại câu hỏi: lựa chọn từ như sau: lựa chọn đáp án, lưu ý, dạng biểu đồ, hoàn thành biểu đồ, hoàn thành câu trả lời ngắn.
 • Các phần Kiểm tra
Phần 1 Bối cảnh xã hội hàng ngày Một cuộc trò chuyện giữa hai người đặt trong một bối cảnh xã hội hàng ngày
Phần 2 Một độc thoại đặt trong một bối cảnh xã hội hàng ngày
Phần 3 Bối cảnh giáo dục Một cuộc trò chuyện giữa bốn người đặt trong một bối cảnh giáo dục, đào tạo
Phần 4 Một độc thoại trên một chủ đề học tập

Nói

Thời gian 11 ~ 14 phút
Tiêu chuẩn đánh giá o    Sử dụng thành thạo và mạch lạc, vốn từ vựng, ngữ pháp và Phạm vi độ chính xác và phát âm
Kiểm tra từng phần có 3 phần. Các bài kiểm tra nói trực tiếp có 3 phần với một người giám định. (Các bài kiểm tra nói được ghi lại)
Phần 1( 4 ~ 5 phút ) Giới thiệu và phỏng vấno    Giám khảo đã giới thiệu về bản thân và yêu cầu các thí sinh giới thiệu về anh ta / cô ta và xác nhận danh tính

o    Giám khảo hỏi những câu hỏi chung về các chủ đề quen thuộc (ví dụ như nhà, gia đình, công việc, nghiên cứu và sở thích)

Phần 2( 3 ~ 4 phút ) Mở rộng về bản thâno    Giám khảo cho các khóa sinh một thẻ đề tài và thí sinh được cho 1 phút để chuẩn bị trả lời

o    Các thí sinh nói trong 1-2 phút về chủ đề này

Phần 3( 4 ~ 5 phút ) Thảo luận hai chiềuo    Giám khảo hỏi thêm những câu hỏi mà có liên quan đến chủ đề Phần 2. Những câu hỏi này dành cho ứng viên một cơ hội để thảo luận về nhiều vấn đề trừu tượng và ý tưởng

ĐỌC

Trong Thi Đọc, chỉ có 60 phút cho bạn trả lời và không có thêm thời gian để bạn trả lời

 • Thời gian: 60 phút
 • Câu hỏi: Có 40 câu hỏi
 • Các bộ phận Kiểm tra: Có 3 phần (Tổng chiều dài văn bản là 2.150 ~ 2.750 từ)
Phần Academic o    Được viết cho một đối tượng không chuyên và về các chủ đề học tập vì lợi ích chung.o    Nếu các bài kiểm tra có chứa thuật ngữ kỹ thuật, thì sau đó sẽ có một thuật ngữ đơn giản được cung cấp.

o    Các dạng bài thi này sẽ giúp các thí sinh vào học các khóa học đại học hoặc sau đại học hoặc đăng ký các chương trình chuyên nghiệp.

Phần General o    Phần 1 chủ đề có liên quan đến cuộc sống hàng ngày trong một nước nói tiếng Anh (bao gồm 6-8 đoạn văn ngắn có liên quan cho mỗi chủ đề)o    Phần 2 văn bản thực tế tập trung vào các vấn đề liên quan đến công việc (ví dụ như nộp đơn xin việc, chính sách công ty, cơ sở vật chất nơi làm việc, phát triển nhân viên và đào tạo)

o    Phần 3 Nội dung dài hơn và phức tạp hơn trong các chủ đề.

VIẾT

Thời gian 60 phút
Nhiệm vụ Có 2 phần (Task 1 – ít nhất là 150 từ, Task 2 – ít nhất là 250 từ)
Đánh giá o    Các ứng cử viên được đánh giá dựa trên hiệu suất của họ trên mỗi kỹ năng bằng chứng nhận giám khảo IELTS theo bốn tiêu chí: thành tích công việc / đáp ứng, sự gắn kết và sự gắn kết, nguồn từ vựng, ngữ pháp và phạm vi chính xáco    (Bạn có thể kiểm tra thêm thông tin trên trang web www.ielts.org.)
Viết luận văn o    Trong Task 1. Biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ, mô tả các giai đoạn của quá trình hoặc thủ tục, vvo    Trong Task 2. Đưa ra một giải pháp cho một vấn đề hoặc trình bày và biện minh cho một ý kiến, vv
Viết Đào tạo Chung o    Task 1. cần diễn đạt, muốn, thích và không thích, bày tỏ ý kiến, vvo    Task 2. Đưa ra một giải pháp cho một vấn đề hoặc để trình bày và biện minh cho một ý kiến, vv
 1. Mức độ kiểm tra
 • IELTS được thiết kế để đánh giá kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh ở tất cả 4 cấp độ. Kết quả được báo cáo trên thang điểm từ 1 (thấp nhất) đến 9 (cao nhất)
 • Kết quả được đưa ra 13 ngày sau khi thử nghiệm. Thí sinh có thể lấy kết quả vào ngày 13, trong các trường hợp khác, kết quả được gửi vào ngày 13.

Đặt câu hỏi cho tác giả