Các bài viết trong danh mục

Học cấp 3 tại trường Đại học Adamson

Học cấp 3 tại trường Đại học Adamson

Học cấp 3 tại trường Đại học Adamson Philippines vừa giúp học sinh Việt Nam nâng ...

Du học Philippines: Học viện Anh ngữ GET

Du học Philippines: Học viện Anh ngữ GET

GET là một học viện trẻ và năng động của Philippines - trường luôn cam kết mang lại chất lư...

Du học Philippines: Học viện Anh ngữ Cleverlearn

Du học Philippines: Học viện Anh ngữ Cleverlearn

Cleverlearn là một trường ESL (dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai) với 100% vốn đầu tư của H...

Du học Philippines: Trường CIP

Du học Philippines: Trường CIP

CIP School (Clark International Premier School) là một trong những trường dạy Anh ngữ tốt...

Du học Philippines: Trường Philinter

Du học Philippines: Trường Philinter

Du học Philippines: Philinter là trung tâm ngôn ngữ tư thục lớn, chất lượng cao, có c...

Du học Philippines: Trường SMEAG

Du học Philippines: Trường SMEAG

Du học Philippines: SMEAG là hệ thống trường Anh ngữ tốt nhất và lớn nhất tại Philippines