Các bài viết trong danh mục

học ielts tại CIA Philippines

Tại sao sinh viên Việt Nam chọn Học viện Anh ngữ CIA Philippines để học IELTS

Một trong những ưu điểm nổi bật khi du học tại Phili...

Học tiếng anh thương mại tại Học viện Philinter, tại sao không?

Học tiếng anh thương mại tại Học viện Philinter, tại sao không?

  Học viện Philinter là một trong những học viện đào tạo tốt nhất về tiếng anh tại Ceb...

Khóa học tiếng Anh thương mại tại Philippines

Khóa học tiếng Anh thương mại tại Philippines

 Nhiều người cho rằng tiếng Anh chỉ là phương tiện hỗ trợ chứ không phả...

Khóa Tiếng Anh thương mại tại Học viện EV

Khóa Tiếng Anh thương mại tại Học viện EV

Nhiều người cho rằng tiếng anh chỉ là phương tiện hỗ trợ chứ không phải là công cụ chính...

Học tiếng anh thương mại tại trường Philinter

Nếu bạn muốn làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia, các công ty nước ngoài hoặc công ty xu...

Khóa học Tiếng Anh thương mại tại trường Anh ngữ SME

Khóa học Tiếng Anh thương mại tại trường Anh ngữ SME

Chương trình Tiếng Anh thương mại kết hợp phương pháp thực hành tại chỗ để giúp học v...