Khóa học Tiếng Anh chuyên ngành (ESP) tại Học viện EV

Học viện EV là một trong những học viện Anh ngữ hàng đầu tại Cebu (Philippines). Không những vậy, trường còn cung cấp cho sinh viên đầy đủ từ chỗ ăn, chỗ ở giúp sinh viên có cảm giác như đang ở nhà.

Học viện Anh ngữ EV

Học viện EV là một trong những học viện Anh ngữ hàng đầu tại Cebu (Philippines). Trường được thành lập năm 2004, cung cấp các khóa học Tiếng Anh chuyên sâu ngắn hạn và trung hạn cho cá nhân và theo nhóm. Không những vậy, trường còn cung cấp cho sinh viên đầy đủ từ chỗ ăn, chỗ ở giúp sinh viên có cảm giác như đang ở nhà.

Mục đích khóa học:

Khóa học Tiếng Anh chuyên ngành (English for Specific Purposes – ESP) nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng người học. Khóa học ESP tập trung chủ yếu vào bối cảnh thực tế hơn về giảng dạy ngữ pháp và cấu trúc câu, trọng tâm của tiếng anh là phải bám sát vào thế gới thực của người học. Do đó, bài học được thiết kế theo chuyên môn riêng, từng lĩnh vực cụ thể nhưng vẫn đảm bảo về mặt ngữ pháp, từ vựng, hướng dẫn, kỹ năng học tập, văn phong và thể loại. Học viên khóa ESP thường là những người trưởng thành muốn học Tiếng anh để giao tiếp chuyên nghiệp và thực hiện công tác chuyên môn.

Chương trình Tiếng Anh chuyên ngành (ESP) chuyên sâu tại EV

Thông tin về khóa học

 • Chương trình Tiếng Anh chuyên ngành (ESP) chuyên sâu tại EV cho phép học viên tham gia vào các lớp học tiếng anh được thiết kế chặt chẽ, có chủ ý và thường xuyên phải thực hành.
 • Đối với học viên là cá nhân khi tham gia lớp học về chuyên môn với giáo viên chuyên biệt về ESP và TESOL.
 • Đối với nhóm học viên (ít nhất 6 học viên): Chương trình này sẽ bắt đầu bằng bài đánh giá nhu cầu chung, EV sẽ phát triển cụ thể các lớp nhóm chuyên biệt theo lĩnh vực. Khung chương trình vẫn giống nhau nhưng từ vựng, văn phong và thể loại sẽ được cụ thể cho từng lĩnh vực.

Chương trình Tiếng Anh chuyên ngành (ESP) chuyên sâu tại EV

Chương trình Basic:

 • ESP Vocabularry/ Grammar
 • ESP Speaking/ Pronunciation
 • ESP Reading/Writing
 • Integrated Grammar
 • Presentation
 • Writing
 • Listening 1
 • Listening 2
 • Speak Up 1

Chương trình Intermediate – Advanced

 • ESP Vocabulary/Grammar
 • ESP Speaking/Pronunciation
 • ESP Reading/Writing
 • Integrated Grammar
 • Presentation
 • Writing
 • Active Communciation 1 – 2
 • Listening 3 -4
 • Speak Up 2 -3

Các chương trình ESP phổ biến:

 • Kinh doanh – BULATS
 • Giáo dục (TESOL)
 • Du lịch lữ hành
 • Điều dưỡng và thuật ngữ y tế

Điều kiện nhập học:

 • Trình độ căn bản hoặc hoàn thành khóa Pre – ESP
 • Học sinh sẽ phải kiểm tra đầu vào bằng các bài kiểm tra chyên biệt, ESL hoặc TOEIC (theo lựa chọn của học viên).

Học phí và phí ký túc xá:

Phí  đăng ký: 100 USD

4 tuần 8 tuần 12 tuần 16 tuần 20 tuần 24 tuần
Phòng đơn 1,530 USD 3,060 USD 4,590 USD 6,120 USD 7650 USD 9,180 USD
Phòng đôi 1,410 USD 2,820 USD 4,230 USD 5,640 USD 7650 USD 9,180 USD
Phòng 3 1,450 USD 2.800 USD 4,150 USD 5,300 USD 6,600 USD 7,900 USD

 

Đặt câu hỏi cho tác giả