Khóa học Tiếng Anh giành cho trẻ em tại trường Philinter

Khóa học này sẽ giúp cho các em nâng cao trình độ tiếng anh cũng như tất cả các kĩ năng dựa vào việc điều chỉnh thời gian, khóa học và nội dung phù hợp với trình độ.

1. Thông tin chung

Đặc trưng của khóa học ESL tổng hợp là nội dung tiết học được điều chỉnh dựa phù hợp trên kết quả kiểm tra trình độ Nói, Nghe, Viết, Ngữ Pháp, Phát âm, Đọc hiểu & Từ vựng của học viên.

 Tùy theo trình độ mà học viên được chia ra học lớp trình độ vỡ- lớp từ 100 điểm( Pre-Beginner) đến lớp trình độ master-701 điểm và được học 4 tiết học 1:1(1 giảng viên: 1 học viên) + 3 tiết học lớp nhóm mỗi ngày.
Tiếng anh giành cho trẻ em
2. Mục tiêu 
Nâng cao trình độ tiếng anh của học viên cũng như tất cả các kĩ năng dựa vào việc điều chỉnh thời gian, khóa học và nội dung phù hợp với trình độ của mỗi học viên.
 3. Chương trình học
Cấu trúc tiết học
 •  35 bài học mỗi tuần (7 giờ/ ngày)
 •  Tiết học 1:1 với giảng viên người Philippines (4 giờ) + tiết học nhóm nhỏ (3 giờ)
 Tính năng
• Học viên được học 80 giờ tiết học 1:1 trong 4 tuần.
Quản lý một cách có hệ thống và hiệu quả chất lượng dạy và học của các em bằng cách áp dụng hệ thống hạn ngạch 10% dành cho học viên tiểu học với mức yêu cầu trình độ (từ 310 trở lên)
 • Giảng viên đứng lớp là người có chuyên môn trong việc giảng dạy cho trẻ em.
 • Tư vấn học tập cho các em vào mỗi sáng thứ bảy.
 • Duy trì lớp học phát âm đặt biệt tập trung vào kĩ năng phát âm chính xác và lưu loát.
 • Hệ thống các lớp học dựa trên kế hoạch bài học trong tuần và sách giáo khoa.
 • Tăng cường việc tự học của học viên thông qua các bài tập liên quan đến bài học.
Chương trình giảng dạy
4 nội dung chính( lớp 1:1/ 4giờ mỗi ngày)
 • Nghe & Nói
 • Viết/ Ngữ pháp
 • Đọc hiểu & từ vựng
 • Luyện kĩ năng nói
 3 Nội dung tự chọn (Lớp học nhóm nhỏ / 3 giờ mỗi ngày)
– Luyện từ vựng & thảo luận
– Luyện kĩ năng nghe và chính tả
– Luyện phát âm
– Tự học
. Học từ vựng mỗi ngày
. Luyện viết mỗi ngày
THỜI GIAN BIỂU
Thời gian biểu này chỉ là “VÍ DỤ” nên có thể thay đỗi phụ thuộc vào điều kiện của trường và/ hoặc kết quả kiểm tra trình độ của học viên.
• Thứ hai – Thứ sáu: Lớp học thường xuyên
– 07:10-07:50      – Ăn sáng / Chuẩn bị giờ lên lớp
– 08:00-08:45      – Tiết 1      Lớp học 1:1
– 08:50-09:35      – Tiết 2      Lớp học 1:1
– 09:40-10:25      – Tiết 3      Lớp học 1:1
– 10:35-11:15      – Tiết 4      Lớp học 1:1
– 11:20-12:00      – Tiết 5      Lớp học nhóm
– 12:00-13:00      – Ăn trưa / Chuẩn bị giờ lên lớp
– 13:00-13:45      – Tiết 6      Lớp học nhóm
– 13:50-14:35      – Tiết 7      Lớp học nhóm
– 14:40-15:25      – Tiết 8      Tự học
– 15:30-16:15      – Tiết 9      Tự học
– 16:15-17:00      – Tiết 10    Tự học
– 17:30-18:10      – Ăn tối
– 18:10-22:00      – Thời gian tự do
• Thứ bảy : Tư vấn học tập
– 08:00-11:35 (Không có tư vấn học tập sau khi kết thúc bài kiểm tra quá trình mỗi tháng)
4. Học phí
Thời gian Phòng đơn Phòng đôi Phòng ba
4 tuần $0 $1.940 $1.840
8 tuần $0 $3.880 $3.680
12 tuần $0 $5.820 $5.520
16 tuần $0 $7.760 $7.360
20 tuần $0 $9.700 $9.200
24 tuần $0 $11.640 $11.040

5. Điều kiện đăng ký học

 • Học viên từ 7~17 tuổi.
 • Trình độ yêu cầu: từ trình độ 301 trở lên
 • Thời gian đăng kí học: từ 4 tuần học trở lên
6. Thời gian học
4 ~ 8 tuần
7.  Chứng chỉ:
Trung tâm Anh ngữ Philinter sẽ cấp chứng chỉ cho các học viên tham gia trên 90% số tiết học.

Đặt câu hỏi cho tác giả