Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Silliman

Chương trình Thạc sĩ MBA tại Silliman được bắt nguồn từ các nguyên tắc quản lý Kito giáo và Thiên chúa giáo. Theo đó, lợi nhuận không phải là mục đích cuối cùng của 1 doanh nghiệp nhưng nó lại được coi là 1 phương tiện để phát triển kinh doanh toàn diện.

Giới thiệu về trường Đại học Silliman

Logo trường Silliman

Đại học Silliman được thành lập từ năm 1901, là ngôi trường đầu tiên có sự kết hợp phương pháp giảng dạy của Mỹ và châu Á tại Philippines. Cho đến nay, Silliman đã có 10 trường Đại học, 5 trường Trung học và 3 Học viện với tổng số 9,600 sinh viên từ Philippines và hơn 30 quốc gia trên thế giới.

 Giới thiệu về khóa học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Silliman

Chương trình thạc sĩ MBA tại Silliman được bắt nguồn từ các nguyên tắc quản lý Kito giáo và Thiên chúa giáo. Theo đó, lợi nhuận không phải là mục đích cuối cùng của 1 doanh nghiệp nhưng nó lại được coi là 1 phương tiện để phát triển kinh doanh toàn diện.

Chương trình này sau một cách tiếp cận tích hợp trong việc quản lý chiến lược nguồn lực, nhấn mạnh các quy trình và kỹ thuật sử dụng để đáp ứng các tổ chức mục tiêu trong một thế giới liên tục thay đổi.

MBA tại Silliman University

Chương trình đào tạo

Môn học cơ sở:

 • Phân tích định lượng kinh doanh
 • Phân tích môi trường kinh doanh
 • Triết lí kinh doanh và Quản lý lãnh đạo

Các môn học chính

 • Phát triển nguồn nhân lực
 • Quản lý thông tin
 • Quản lý Tài chính
 • Quản lý tổ chức
 • Chính sách kinh doanh

Các môn tự chọn

 • Luận văn tốt nghiệp

Mô tả về một số môn học:

Phân tích định lượng kinh tế

Giới thiệu về mô hình toán học áp dụng cho doanh nghiệp như: vấn đề đưa ra quyết định, lý thuyết xác suất, khái niệm cơ bản trong tính toán, hàng tồn kho, lý thuyết về quyết định và mạng lưới kỹ thuật, và nhiều khía cạnh khác.

Phân tích môi trường kinh doanh

Xem xét các nguyên tắc, phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu khoa học như một công cụ quan trọng. Tất cả những kỹ thuật và công trình nghiên cứu.

Phát triển nguồn nhân lực

Khóa học này sẽ tập trung nghiên cứu cách đạt được mục tiêu của các doanh nghiệp. Nó sẽ ghi nhận rằng việc tổ chức nhân sự là việc rất quan trọng đối với bất cứ doanh nghiệp hay tổ chức nào. Khóa học sẽ tập trung vào hành vi của mỗi cá nhân, theo nhóm chính thức và không chính thức của 1 tổ chức.

Học phí

 • 18,639.26 peso đã bao gồm thuế

(1 peso = 0,02 USD)

Yêu cầu đầu vào

 • Hoàn thành chương trình Cử nhân
 • Bài luận văn bằng Tiếng Anh theo yêu cầu của nhà trường

Đặt câu hỏi cho tác giả