Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại trường AIM

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại AIM sẽ giúp bạn trở thành một quản lý chuyên nghiệp với 3 kỹ năng chính: Tư duy kinh doanh, Khả năng phân tích và đưa ra quyết định. Khi có được những phẩm chất và kỹ năng này tất yếu bạn sẽ trở thành nhà kinh doanh thành công.

 1. Tổng quan

Trường Học viện Quản lý Châu Á (viết tắt là AIM):

Học viện quản lý châu Á là một trong những ngôi trường tiên phong về giáo dục ở châu Á. Trường được thành lập từ năm 1968 bởi trường Kinh doanh Harvard, viện Hàn Lâm châu Á và những nhà lãng đạo kinh doanh nổi tiếng. Mục tiêu của trường là đào tạo nên những nhà quản lý giỏi. Với 40,000 sinh viên, Học viện đã và đang thu hút được nhiều sinh viên đến từ nhiều nước trên thế giới.

MBA tại AIM

Khóa học Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại AIM sẽ giúp bạn trở thành một quản lý chuyên nghiệp với 3 kỹ năng chính: Tư duy kinh doanh, Khả năng phân tích và đưa ra quyết định. Khi có được những phẩm chất và kỹ năng này tất yếu bạn sẽ trở thành nhà kinh doanh thành công.

 • Bạn sẽ có nền tảng vững chắc hơn trong tất cả các lĩnh vực quản lý, cho phép bạn tự tin hơn với quyết định của mình. Bạn sẽ trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt về các kỹ năng về tài chính, điều hành, Marketing, Quản lý nhân sự, Phân tích môi trường và chiến lược.
 • Với những kỹ năng đi kèm với trách nhiệm, sinh viên sẽ có cách cư xử đúng đạo đức, chuyên nghiệp hơn. Học viên cần phải tự tìm hiểu về hệ thống quản lý ở châu Á và trách nhiệm xã hội để có kiến thức sâu rộng hơn.
 • Hoàn thiện các kỹ năng và trách nhiệm trong công việc. Để trở thành một nhà quản lý tốt, bạn cần phải học hỏi và tích cực tham gia các chương trình, các hoạt động ngoại khóa kết nối sinh viên để có nhiều kiến thức thực tế.

AIM được biết đến là một trong những ngôi trường nổi tiếng đào tạo Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Philippines. Sinh viên AIM được xem hơn 800 tình huống và làm việc thực tế hơn 80 giờ mỗi tuần. Với cường độ học và làm việc như vậy sẽ giúp sinh viên phát triển và có những định hướng tốt hơn.

Sinh viên sẽ được tham gia các buổi thuyết trình, hoạt động nhóm nghiên cứu về bối cảnh kinh doanh châu Á, tìm hiểu về hành vi và văn hóa kinh tế phương Tây.

Khóa học MBA tại AIM

 1. Thời gian học:

16 tháng

 1. Các môn học chính
 • Ngôn ngữ kinh doanh
 • Phân tích định lượng
 • Kinh tế vĩ mô
 • Kinh tế vi mô
 • Quản trị tài chính 1 &2
 • Quản lý chi phí và lợi nhuận
 • Quản lý hoạt động
 • Hệ thống quản lý kiểm soát
 • Quản lý con người trong các tổ chức
 • Truyền thông quản lý
 • Quản trị chiến lược
 • Đạo đức
 • Quản lý tiếp thị
 • Phân tích văn bản
 • Phát triển doanh nghiệp
 • Hệ thống Kinh doanh châu Á
 • Mạng lưới kinh doanh

Môn nghiên cứu, luận án

 • Báo cáo nghiên cứu quản lý
 • Luận án (thực tập)

Môn tự chọn

 • Quản lý chung
 • Tài chính
 • Marketing
 • Doanh nhân
 • Điều hành
 • Các môn tự chọn khác
 1. Điều kiện đầu vào:
 • Hoàn thành chương trình Cử nhân
 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm
 • Thành thạo Tiếng Anh nói và viết

Đặt câu hỏi cho tác giả