Các bài viết trong danh mục

Tiếng anh ESL không khó cùng Học viện CIA

Tiếng anh ESL không khó cùng Học viện CIA

Khóa học ESL của CIA là khóa học dành cho những người muốn sử dụng tiếng Anh thành thạo như...

Khóa học ESL tại Học viện Anh ngữ EV

Khóa học ESL tại Học viện Anh ngữ EV

Học viện EV là học viện Anh ngữ hàng đầu tại Cebu (Philippines), thành lập 2004, cung cấp c...

Khóa học ESL tổng quát tại CPILS

Khóa học ESL tổng quát tại CPILS

Thông tin về khóa học tiếng Anh ESL tổng quát tại CPILS Philippines

Khóa học Tiếng Anh Tổng quát ESL tại Học viện CIA

Khóa học Tiếng Anh Tổng quát ESL tại Học viện CIA

Trong môi trường làm việc hiện đại, rất khó khăn để thành công và thăng tiến nếu khả năn...

Khóa học ESL tại trường Anh ngữ SMEAG

Khóa học ESL tại trường Anh ngữ SMEAG

Các lớp ESL tại SMEAG  tập trung vào sự yêu thích của các học viên và cải thiện khả năng tiếng anh của họ với ...